Jogi nyilatkozat a felnőttképzésre vonatkozóan

  • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény meghatározza, hogy mely tevékenységek minősülnek felnőttképzésnek. Az 1. paragrafus 2. bekezdés c. pontja szerint ilyen az "általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés". A második paragrafus defíniálja, hogy "E törvény alkalmazásában: 1. általános nyelvi képzés: az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés".

  • Mivel nyelviskolánkban az oktatás nem az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányul, a felnőttkézésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya nem terjed ki működésünkre, és a nálunk folyó oktatás nem minősül felnőttképzési tevékenységnek.

  • Nyelviskolánkban a tanfolyamoknak nincsenek előre megfogalmazott kimeneti szintjei, angol nyelvi készségfejlesztést végzünk, a hozzánk forduló tanulók bármely szinten megkezdhetik tanulmányaikat, és bármely, számukra megfelelő szinten be is fejezhetik azokat. Az egyéni tanulói igényekhez igazodva, akár csak részterületek fejlesztésével foglalkozunk, például, hangsúlyosan a beszédkészség fejlesztésével. Nem előre kidolgozott tananyag szerint haladunk, mindenkinél azzal foglalkozunk a legtöbbet, amire leginkább szüksége van.

  • Amennyiben tanulóink úgy szeretnék, adott esetben nyelvvizsgát tehetnek a tanulási-tanítási folyamat adott idejében, de ez nálunk nem kimeneti követelmény.